Citat och ordspråk om fosterland

Här hittar du en samling citat om fosterland och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fosterland. Alla citat om fosterland är på svenska.

Prisa främmande länder för främlingen, för dig själv ditt fosterland.