Citat och ordspråk om främling

Här hittar du en samling citat om främling och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om främling. Alla citat om främling är på svenska.

Prisa främmande länder för främlingen, för dig själv ditt fosterland.
Tänk på att en främling är en vän du inte lärt känna.
Tänk på att främlingar är vänner som du ännu inte känner.