Citat och ordspråk om improvisera

Här hittar du en samling citat om improvisera och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om improvisera. Alla citat om improvisera är på svenska.

Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal.