Citat och ordspråk om kedja

Här hittar du en samling citat om kedja och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kedja. Alla citat om kedja är på svenska.

Vänlighet är den gyllene kedja av vilken samhället hålls ihop.