Citat och ordspråk om samhälle

Här hittar du en samling citat om samhälle och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om samhälle. Alla citat om samhälle är på svenska.

Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet en trogen tjänare. Vi har ett samhälle som lovsjunger tjänaren och har glömt bort gåvan.
Vänlighet är den gyllene kedja av vilken samhället hålls ihop.