Citat och ordspråk om krypa

Här hittar du en samling citat om krypa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om krypa. Alla citat om krypa är på svenska.

Man kan aldrig nöja sig med att krypa när ens drift är att flyga.