Citat och ordspråk om lidande

Här hittar du en samling citat om lidande och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lidande. Alla citat om lidande är på svenska.

Vi glömmer våra glädjeämnen men minns våra lidanden.
Vi glömmer våra glädjeämnen men minns vårt lidande.