Citat och ordspråk om glädje

Här hittar du en samling citat om glädje och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om glädje. Alla citat om glädje är på svenska.

Att känna glädje över annans glädje det är hemligheten med lycka.
Den vackraste gåvan människan fått är att känna glädje.
Gör alltid det rätta! Det gläder somliga människor och förvånar resten.
Kärleken är vårt livs största glädje och vårt livs största sorg.
Många saker skänker smärta som skulle kunna skänka glädje om man uppfattade deras fördelar.
Vi glömmer våra glädjeämnen men minns våra lidanden.
Vi glömmer våra glädjeämnen men minns vårt lidande.
Vi skrattar inte för att vi är glada
- vi är glada för att vi skrattar.