Citat och ordspråk om livslängd

Här hittar du en samling citat om livslängd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om livslängd. Alla citat om livslängd är på svenska.

Låt Gud skära ner en mans livslängd och lägga till skillnaden på hans lycka.