Citat och ordspråk om mänskligheten

Här hittar du en samling citat om mänskligheten och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om mänskligheten. Alla citat om mänskligheten är på svenska.

Det är mänskligt att tänka vist och handla dåraktigt.
Du får inte förlora tron på mänskligheten. Om några droppar i oceanen är smutsiga, så blir inte oceanen smutsig.