Citat och ordspråk om smutsig

Här hittar du en samling citat om smutsig och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om smutsig. Alla citat om smutsig är på svenska.

Det finns inget smutsigt arbete, smutsigt kan bara samvetet vara.
Du får inte förlora tron på mänskligheten. Om några droppar i oceanen är smutsiga, så blir inte oceanen smutsig.