Citat och ordspråk om dåraktigt

Här hittar du en samling citat om dåraktigt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dåraktigt. Alla citat om dåraktigt är på svenska.

Det är dåraktigt att be gudarna om det man kan åstadkomma av egen kraft.
Det är mänskligt att tänka vist och handla dåraktigt.