Citat och ordspråk om negativ

Här hittar du en samling citat om negativ och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om negativ. Alla citat om negativ är på svenska.

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.