Citat och ordspråk om omöjligt

Här hittar du en samling citat om omöjligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om omöjligt. Alla citat om omöjligt är på svenska.

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
I drömmar och kärlek är ingenting omöjligt.
Ingenting är omöjligt för en man som inte behöver göra det själv.
Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Livet är enklare än du tror; det gäller bara att acceptera det omöjliga, klara sig utan det oumbärliga och uthärda det outhärdliga.