Citat och ordspråk om rädd

Här hittar du en samling citat om rädd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rädd. Alla citat om rädd är på svenska.

Det är ingen konst att vara modig när man inte är rädd.
Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.