Citat och ordspråk om samvete

Här hittar du en samling citat om samvete och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om samvete. Alla citat om samvete är på svenska.

Det finns inget smutsigt arbete, smutsigt kan bara samvetet vara.
Jag har nästan alltid dåligt samvete och funderar starkt på att begå några rejäla skurkstreck som kan motivera det.
Samvetet ljuger ej men misstar sig ofta och gör misstag.