Citat och ordspråk om söker

Här hittar du en samling citat om söker och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om söker. Alla citat om söker är på svenska.

Den som söker han finner, den som sover han drömmer.
Jag vet vad jag flyr ifrån, men inte vad jag söker efter.