Citat och ordspråk om sömn

Här hittar du en samling citat om sömn och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sömn. Alla citat om sömn är på svenska.

Den som söker han finner, den som sover han drömmer.
Endast den som sover gör inga fel.
Grannen stör vår sömn: han har det för bra.
Människans vanligaste och sundaste förnuft verkar uttryckas av dem som sover, och deras uttrycksmedel består av snarkningar.