Citat och ordspråk om vackert

Här hittar du en samling citat om vackert och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vackert. Alla citat om vackert är på svenska.

Det finns inte mycket i livet som är lika vackert som vänskapen och inte heller mycket som är mer ovanligt.
Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade. Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
Ett vackert ansikte är den bästa rekommendationen.
Vackert är allt som ses med kärlekens ögon.