Citat och ordspråk om vetenskap

Här hittar du en samling citat om vetenskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vetenskap. Alla citat om vetenskap är på svenska.

Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade. Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
Efterklokhet är en exakt vetenskap.