Citat och ordspråk om universum

Här hittar du en samling citat om universum och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om universum. Alla citat om universum är på svenska.

Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade. Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
Skrattet skakar om universum, får det att betrakta sig själv, rörjer dess innersta.