Citat och ordspråk om värk

Här hittar du en samling citat om värk och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om värk. Alla citat om värk är på svenska.

En smärta upphäver en annan, och kallt vatten mildrar värken.