Citat och ordspråk om smärta

Här hittar du en samling citat om smärta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om smärta. Alla citat om smärta är på svenska.

En smärta upphäver en annan, och kallt vatten mildrar värken.
Ett ord befriar oss från tyngd och smärta i livet. Det ordet är kärlek.
Många saker skänker smärta som skulle kunna skänka glädje om man uppfattade deras fördelar.
Smärta är visdomens fader och kärleken dess moder.
Stor kärlek, stor smärta.