Citat och ordspråk om smärta


En smärta upphäver en annan, och kallt vatten mildrar värken.
Ett ord befriar oss från tyngd och smärta i livet. Det ordet är kärlek.
Många saker skänker smärta som skulle kunna skänka glädje om man uppfattade deras fördelar.
Smärta är visdomens fader och kärleken dess moder.
Stor kärlek, stor smärta.