Citat och ordspråk om vrede

Här hittar du en samling citat om vrede och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vrede. Alla citat om vrede är på svenska.

Vrede utan makt är dårskap.