Det är en förebråelse mot din fiende att inte bekräfta hans förebråelse.
Fler kategorier