Citat och ordspråk om förebråelse


Det är en förebråelse mot din fiende att inte bekräfta hans förebråelse.