Citat och ordspråk om förebråelse

Här hittar du en samling citat om förebråelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förebråelse. Alla citat om förebråelse är på svenska.

Det är en förebråelse mot din fiende att inte bekräfta hans förebråelse.