Citat och ordspråk om fiende

Här hittar du en samling citat om fiende och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fiende. Alla citat om fiende är på svenska.

Äktenskapet är det enda krig där man sover tillsammans med fienden.
Alla är modiga när fienden flyr.
Det är en förebråelse mot din fiende att inte bekräfta hans förebråelse.
En smickrare är en hemlig fiende.
Frukta inte när dina fiender kritiserar dig. Men se upp när de applåderar.
Glada ögon ger din fiende bekymmer.
Ofta har vi ingen tid för våra vänner, men all tid i världen för våra fiender.