Det är dåraktigt att be gudarna om det man kan åstadkomma av egen kraft.
Fler kategorier