Citat och ordspråk om kraft

Här hittar du en samling citat om kraft och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kraft. Alla citat om kraft är på svenska.

Det är dåraktigt att be gudarna om det man kan åstadkomma av egen kraft.