Citat och ordspråk om begravning

Här hittar du en samling citat om begravning och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om begravning. Alla citat om begravning är på svenska.

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.