Citat och ordspråk om stat

Här hittar du en samling citat om stat och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om stat. Alla citat om stat är på svenska.

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.