Citat och ordspråk om demokrati

Här hittar du en samling citat om demokrati och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om demokrati. Alla citat om demokrati är på svenska.

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.