Citat och ordspråk om blind

Här hittar du en samling citat om blind och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om blind. Alla citat om blind är på svenska.

Den blinde tackar dig inte för att du räcker honom en spegel.
Kärleken är blind.
Öga för öga och världen skulle bli blind.