Citat och ordspråk om kärlek


Han kysser barnet av kärlek till annan.
I drömmar och kärlek är ingenting omöjligt.
I en kvinnas liv är kärleken hela romanen, i mannens bara ett kapitel.
I kärlek och krig är allting tillåtet.
I kärlekens krig vinner den som flyr.
I krig och kärlek är allting tillåtet.
Ingen har fel. I kärlekens ögon gör alla sitt bästa utifrån sin egen medvetandenivå.
Ingenting kan jag lova dig ingenting försäkra, bara detta att just nu är vi alltid tillsammans.
Istället för kärlek, pengar, berömmelse, ge mig sanning.
Kärlek är att acceptera varandra.
Kärlek är den märkliga förvirring som drabbar en person på grund av en annan person.
Kärlek är det enda som blir större när man slösar med det.
Kärlek är det enda som växer när vi slösar med den.
Kärlek och fruktan låter sig inte förenas.
Kärlek och snuva kan inte döljas.