Citat och ordspråk om kärlek


Den som inte finner kärlek, finner ingenting.
Den vet lite om kärlek som alltid talar om den.
Den, som inga barn har, vet inte vad kärlek är.
Det är bara otur att inte bli älskad, men det är en olycka att inte kunna älska.
Det är med den äkta kärleken som med spökena: alla talar om den, men få har sett den.
Det är med kärleken som med mässlingen, den är farligare ju äldre patienten är.
Det enda vi aldrig får tillräckligt mycket av är kärlek. Och det enda vi aldrig ger tillräckligt mycket av är kärlek.
Det finns ingen bot för kärleken, annat än att älska mer.
Det finns tre saker som inte kan döljas: kärlek, hosta och fattigdom.
Döden och kärleken är det stora människan upplever, det intresserar alla åldrar. Man ska inte skrämma barn till ångest, men de behöver likaväl som en vuxen uppröras av konst.
Egenkärleken hör till de egenskaper som inspirerar kärleken. Det bör man grundligt beakta.
En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek – en kvinna vill alltid vara en mans sista äventyr.
Ett ord befriar oss från tyngd och smärta i livet. Det ordet är kärlek.
Fattigdom och kärlek låter sig svårligen dölja.
Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.